Reference

Benediktinské arciopatství Praha - krov baziliky sv. Markéty a sv. Vojtěcha

Benediktinské arciopatství Praha - krov baziliky sv. Markéty a sv. Vojtěcha
3D skenování krovu baziliky - mračna bodů jako podklad pro další projekční práce

RD Poličná

RD Poličná
Vytyčení stavby, základových pásů, zdiva na podkladní beton

Oprava AB vozovky D48 km 0,000 – 3,000 vpravo a vlevo

Oprava AB vozovky D48 km 0,000 – 3,000 vpravo a vlevo
Geodetické práce při rekonstrukci AB vozovky

D1 Rekonstrukce mostů D1-405 a D1-406

D1 Rekonstrukce mostů D1-405 a D1-406
Geodetické práce při rekonstrukci mostů

Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička

Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička
Geodetické práce na stavbě, vyhodnocení kubatur

Silnice I/49, Křižovatka se silnicí I/57, Valašská Polanka

Silnice I/49, Křižovatka se silnicí I/57, Valašská Polanka
Geodetické práce na stavbě nové okružní křižovatky

Cakov - zaměření mostu

Cakov - zaměření mostu
Zaměření poškozeného mostu pro projekt

Nové Sady u Konice

Nové Sady u Konice
Zaměření pro projekt rekonstrukce mostu a opěrné zdi