ValMez geo
mladá geodetická firma s dlouholetou tradicí

Navazujeme na dobré jméno geodetického střediska firmy CAD-PRO spol. s r. o.
Firma ValMez geo s.r.o. byla založena na podzim roku 2015 a v roce 2016 proběhl převod všech zaměstnanců z původní firmy CAD-PRO spol. s r. o. Náš tým sestává dohromady ze 17 lidí včetně společníků a jednatelů společnosti - 2 ÚOZI, 13 geodetů, 1 administrativní pracovnice a 1 IT. Naši zaměstnanci jsou skvělí jak po stránce odborné, tak také po stránce lidské a my si jich velmi vážíme. Snažíme se naši práci odvádět perfektně a v požadovaném termínu. Věříme, že kvalitní práci, dodržování termínů, velkou flexibilitu a osobní přístup ocení také naši zákazníci.

Jsme členem

Naše poslední reference

Benediktinské arciopatství Praha - krov baziliky sv. Markéty a sv. Vojtěcha

3D skenování krovu baziliky - mračna bodů jako podklad pro další projekční práce

RD Poličná

Vytyčení stavby, základových pásů, zdiva na podkladní beton

Potřebujete geodeta?