Reference

Benediktinské arciopatství Praha - krov baziliky sv. Markéty a sv. Vojtěcha

3D skenování krovu baziliky - mračna bodů jako podklad pro další projekční práce

RD Poličná

Vytyčení stavby, základových pásů, zdiva na podkladní beton

Oprava AB vozovky D48 km 0,000 – 3,000 vpravo a vlevo

Geodetické práce při rekonstrukci AB vozovky

D1 Rekonstrukce mostů D1-405 a D1-406

Geodetické práce při rekonstrukci mostů

Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička

Geodetické práce na stavbě, vyhodnocení kubatur

D1 Modernizace – úsek 15, exit 112 Jihlava – exit 119 Velký Beranov, PHS Měšín vlevo km 115,900 – 117,000

Kontrolní činnost ÚOZI-O

Silnice I/49, Křižovatka se silnicí I/57, Valašská Polanka

Geodetické práce na stavbě nové okružní křižovatky

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou

Geodetické práce na cyklostezce

Cakov - zaměření mostu

Zaměření poškozeného mostu pro projekt

Nové Sady u Konice

Zaměření pro projekt rekonstrukce mostu a opěrné zdi