Nové Sady u Konice

Zaměření pro projekt rekonstrukce mostu a opěrné zdi