Cakov - zaměření mostu

Zaměření poškozeného mostu pro projekt