Benediktinské arciopatství Praha - krov baziliky sv. Markéty a sv. Vojtěcha

3D skenování krovu baziliky - mračna bodů jako podklad pro další projekční práce