Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička

Geodetické práce na stavbě, vyhodnocení kubatur